ZINA SARO-WIWA

Eaten By The Heart in The Guardian (2012)

 

www.theguardian.com/artanddesign/2012/dec/03/africa-kiss-sara-wiwo

 

Screen Shot 2014-10-05 at 3.25.05 PM